Psycholoog, kinderpsycholoog, orthopedagoog
 
Alert
Kortbree 20
9403 GA  ASSEN
(06) 361 801 55
info@alertpsychologen.nl

Alert

Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

Alert

Alert, praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie, is een praktijk die zich richt op diagnostiek, advies en behandeling, specifiek voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen. Een van de specialismen van Alert is het uitvoeren van intelligentieonderzoek (IQ-onderzoek). Dit zowel bij mensen bij wie het leren moeilijker gaat als bij mensen bij wie hoogbegaafdheid wordt vermoed. Ook de diagnostiek die zich richt op een discrepant intelligentieprofiel kan Alert uitvoeren. Daarnaast is Alert gespecialiseerd in het uitvoeren van dyslexieonderzoek. In het onderzoek naar dyslexie beperkt Alert zich tot kinderen die de basisschool bezoeken.
Ten aanzien van volwassenen richt Alert zich enkel op het gebied van de diagnostiek van zwakbegaafdheid en (licht) verstandelijke beperking. Alert biedt ten aanzien van volwassenen geen curatieve GGZ zorg volgens de zorgverzekeringswet.

Eigenaar en praktijkhouder:
drs. Yvonne van Keeken
GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd)
Orthopedagoog-generalist (NVO)